Algemeen nieuws over Congo

Bas-Congo en Matadi

De provincie Bas-Congo situeert zich tussen Kinshasa en de zee, en omvat ondermeer de monding van de Congostroom, de voormalige hoofdstad Boma en de internationale zeehaven Matadi.

Bas-Congo is in oppervlakte ongeveer 4x zo groot dan Vlaanderen, en heeft ongeveer 4 miljoen inwoners.

Matadi is de hoofdstad van Bas-Congo en de belangrijkste haven van Congo voor export en import van goederen. De stad ligt 168km landinwaarts aan de linkeroever van de Congo Rivier. Verder stroomopwaarts is de rivier niet meer bevaarbaar, wegens stroomversnellingen. Transport tussen Matadi en Kinshasa gebeurt over het spoor of via een goed berijdbare weg. Andere wegen vanuit Matadi, naar Boma, de kust of landinwaarts, zijn in minder goede staat.

Naast deze havenactiviteiten, heeft de provincie een beperkte mijnbouw en industrie, en een aantal waterkracht- en thermische centrales. De provincie exporteert energie naar andere Congolese provincies en het buitenland. Een grote oppervlakte gronden is geschikt voor de landbouw, maar naar schatting worden slechts 10% van de beschikbare landbouwgronden bebouwd. De sector kampt met gebrekkige landbouwtechnieken en -materiaal, slechte wegen en een gebrekkig transport- en distributiesysteem, onvoldoende mogelijkheden om de landbouwproducten op te slaan, bewaren of verwerken, etc. De provincie heeft zeker toeristisch potentieel, maar ook dat staat nog in de kinderschoenen.

Het scholennetwerk is relatief goed uitgebouwd, maar kampt met een groot tekort aan schoolmateriaal en slechte infrastructuur. Meer uitgebreide informatie over Bas-Congo en Matadi vindt u hier.

Hyppo is geboren in het dorp Tumba, deel van de gemeente Tshela in Bas-Congo. Toen hij drie was, verhuisde hij met zijn ouders naar Matadi. Gedurende zijn lagere schooltijd woonde hij bij zijn grootmoeder in Dizi, ver weg in het Congolese woud, ook deel van de gemeente Tshela. Voor het secundair onderwijs verhuisde hij terug naar zijn ouders in Matadi, en liep hij school op het instituut ITECOM.

Voor onze projecten bouwen wij verder op de contacten die Hyppo nog heeft in deze locaties. Stap voor stap bouwen wij ons netwerk aan contacten en sympathisanten in Congo ook verder uit. Wij vinden het belangrijk om op basis van vertrouwen samen met de lokale mensen na te denken over wat écht nodig is en hen écht vooruit kan helpen, op een manier die acceptabel en duurzaam is.

Dia1

Deel deze post:

Welkom!

Leuk dat je geïnteresseerd bent in ons project.

Wil je niets missen van de laatste nieuwtjes uit Matadi en België?
Volg ons dan zeker op Facebook!