Projectreis 2019

Na enkele weken terug te zijn uit Congo, zijn we helemaal bekomen. We hebben dan ook een zware reis achter de rug die gevuld was met werkvergaderingen, bezoeken, persoonlijke gesprekken … Niet enkel de drukke agenda maakte dit een zware reis. De temperatuur was namelijk een stuk hoger dan anders tijdens de wintermaanden. Dit in combinatie met stof zorgde ervoor dat enkele medereizigers erg veel last hadden van de longen. Er werd dus stevig wat afgehoest, maar dat kon ons enthousiasme uiteraard niet deren! Lees met ons mee wat we allemaal samen in Congo hebben gerealiseerd.

Naaiatelier

Een van de belangrijkste werkvergaderingen ging over de vooruitgang en opvolging van het naaiatelier. Het is immers allemaal niet evident: hoe verdeel je inkomsten van naaiwerkjes waar meerdere meisjes aan werken, hoe zetten we het spaarplan uit … Bovendien is er in Congo een hardnekkige mythe dat men onvruchtbaar wordt door het werken met een broderie machine. De broderiewerken geven een grote meerwaarde aan de naaiwerken die men kan afleveren en moeten voor de grootste inkomsten van het atelier zorgen; het was dus belangrijk dat deze mythe werd aangepakt.

We hebben dit probleem echter kunnen oplossen, waardoor vanaf deze maand heel wat van onze naaiatelier leerlingen de cursus zullen volgen. De belofte dat diegene die het diploma behaalt een vervolmakingscursus broderie in Kinshasa mag gaan volgen gaf de leerlingen uiteraard een geweldige boost!

Ambulance en family planning

Een werkvergadering met dokter Nkuanga en verpleegster Vicky van ziekenhuis La patience was ook een belangrijk punt op de agenda. De ambulance was immers stuk gegaan, waardoor de inkomsten voor het ziekenhuis wegvielen en de ziekteverzekering voor al onze mama’s en kids in het gedrang kwam. Mama Lufuma en dokter Nkuanga hebben samen beslist om de kosten te verdelen voor de aankoop van een nieuwe motor. Met Vicky hebben we bovendien de toekomstplannen voor ons family planning project kunnen bespreken.

Extra klasjes, ommuring en sanitair blok

De ruimte is veel te klein geworden voor onze 60 peutertjes. Daarom hebben we beslist om twee aparte klasjes te bouwen. De bouwwerken werden al opgestart tijdens ons verblijf en de klasjes zouden begin oktober klaar moeten zijn. We richtten ook een studeerkamer in, want studeren in een huis met 17 kinderen blijkt praktisch gezien nogal moeilijk te zijn.

Voor de ingestortte muur hebben we nog geen oplossing gevonden. De aardverschuiving zorgde namelijk voor zo’n groot hoogteverschil, dat een gewone muur helemaal geen oplossing meer is. De bouw van het sanitair blok hebben we ook moeten stilleggen aangezien de stabiliteit niet meer gegarandeerd kon worden en er al snel barsten zichtbaar waren. De ploeg heeft het sanitair blok ondertussen afgebroken en zal dit op een andere, meer stabiele locatie heropbouwen. Veiligheid boven alles!

Bezoeken

Natuurlijk hebben we niet enkel werkvergaderingen gehouden. Zo bezochten we de hogescholen van onze mama’s om te informeren naar de kosten en werking en om verdere afspraken te maken. Mama Ornella is intussen (met meer dan 80%!) geslaagd voor haar examen d’état en gaat naar het eerste jaar hogeschool. Mama Helga en Adele gaan al naar hun tweede jaar hogeschool. En onze biliothecaris Narcisse is met glans geslaagd in zijn laatste jaar hogeschool. Hij verdedigde tijdens ons bezoek zijn thesis en wij konden genieten van een prachtige proclamatie!

Gesprekken

De jongere generatie vrijwilligers heeft de tijd genomen om met elke mama apart een goed gesprek te voeren. Hierdoor was er na twee weken al een stevige band en kwamen er heel wat zaken (onder andere ‘vrouwenzaken’) aan het licht. We hebben dan ook geprobeerd om hiervoor direct een oplossing te zoeken.

Opendeur

Juf Davina had een fantastische opendeur georganiseerd, die tot in de puntjes was uitgewerkt! De kinderen deden dansjes en droegen gedichtjes voor en een plaatselijke groep zorgde voor traditionele muziek. Het was hartverwarmend om te zien hoe trots de ouders uit deze enorm arme buurt waren dat hun kinderen naar school konden gaan en hun werkjes mee naar huis konden nemen!

En ook nog dit

  • Vanaf januari komt er halftijdse leerkracht bij!
  • We brachten een bezoek aan het centrum waar een van onze mama’s al enkele maanden revalidatie volgt na de aanpassing van twee beenprotheses.
  • We hebben beslist om de externe leerlingen een erg kleine bijdrage te laten betalen. Hierdoor worden de ouders gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen en proberen we aan te geven dat we een degelijk onderwijs aanbieden met gediplomeerde leerkrachten, een uniform en één maaltijd per dag.
Deel deze post:

Welkom!

Leuk dat je geïnteresseerd bent in ons project.

Wil je niets missen van de laatste nieuwtjes uit Matadi en België?
Volg ons dan zeker op Facebook!