Mama Lufuma in België
Mama Lufuma en de SDG’s

Mama Lufuma en de SDG’s

Wat zijn nu juist die SDG’s? De Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030.  De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen worden wereldwijd gepromoot. Zo vormen ze een duurzaamheidskader voor burgers, publieke sector en private partners. Deze SDGs vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Meer info kan je vinden op https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands.

Vzw Mama Lufuma wil natuurlijk ook een kleine maar reële bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstellingen!

We leggen de focus op:

SDG 1: Bestrijding van armoede: opvang van jonge kwetsbare vrouwen en hun kinderen tot ze sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan.

SDG 3: Een goede gezondheid en welzijn. Door het aanbieden van kwalitatieve gezondheidszorg aan de bewoners van ons huis. Via onze grootschalige campagnes rond familieplanning in Matadi. Ook organiseren we op regelmatige basis informatiesessies rond hygiëne, gezinsplanning, gezonde voeding,…

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs. In onze kleuterklassen stimuleren we de leergierigheid van onze eigen kindjes en buurtkinderen. De kinderen krijgen ook spelenderwijs een basis Frans mee, waardoor ze beter gewapend aan het eerste leerjaar kunnen beginnen. We ondersteunen ook de studies secundair en hoger onderwijs van enkele mama’s en andere slimme koppen.

SDG 5: Gendergelijkheid en empowerment. Ons familieplanning project verzekert universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. We bieden studiebeurzen aan, stellen vrouwen tewerk, organiseren taal- en analfabetiseringslessen. We bieden naaicursussen aan in ons eigen naaiatelier omdat beroepsonderwijs erg duur is in Matadi. En last but not least, Asbl Mama Lufuma in Matadi wordt gerund door een aantal sterke dames, die een rolmodel zijn voor vele vrouwen.

SDG 6: Schoon water en sanitair: onze waterbron voorziet een 6000 tal buurtbewoners van proper en zuiver water.

Deel deze post:

Welkom!

Leuk dat je geïnteresseerd bent in ons project.

Wil je niets missen van de laatste nieuwtjes uit Matadi en België?
Volg ons dan zeker op Facebook!