Een transparante werking

Principes

We halen onze inkomsten uit eigen activiteiten (brunch, quiz, kerstmarkt, wereldmarkt, warmste week…), aangevuld door giften van particulieren, bedrijven, scholen en clubs. Een 15-tal mensen zijn peter of meter van een mama of kindje en doneren elke maand 30 euro. Dit geeft ons de nodige zekerheid en stabiliteit.

Om onze reguliere werking in Congo te betalen, zijn we volledig afhankelijk van giften en eigen inkomsten. We krijgen ook subsidies en worden gesteund door de Provincie Vlaams Brabant, de steden Scherpenheuvel en Antwerpen, Wereldmissiehulp. Deze subsidies worden gebruikt voor investeringen in de bouw en inrichting van ons huis en opleidingscentrum en in nieuwe projecten.

Vzw Mama Lufuma draait volledig op vrijwilligerswerk en dat willen we zo houden. We willen daarom ook bewust kleinschalig blijven. Behalve wat bankkosten en enkele folders vermijden we alle overheadkosten. Reiskosten naar Congo betalen we volledig zelf, niet met middelen van de vzw!

We hebben een reserve of spaarpot aangelegd voor een bedrag van ongeveer één jaar werkingskosten. Stel dat er om één of andere reden iets schort in onze fondsenwerving of er een grote ramp gebeurt in Congo, dan hebben wij dus een “oorlogskas” om te overbruggen. De vzw is dus… gezond en wel!

Terugblik op de financiën 2016-17

Ons boekjaar loopt van 1 oktober tot eind september. In het boekjaar 2016-17 investeerden we zwaar in de uitbreiding van ons opvanghuis in Matadi.  Mama Lufuma België en Matadi deden samen volgende bestedingen voor een totaal van 53 636 euro:

 • Werkingskosten opvanghuis: 6679 euro
 • Onderhoud en uitbreiding opvanghuis (extra meubels): 1381 euro
 • Werkingskosten schoolkosten voor 3 mama’s: 778 euro
 • Werkingskosten naai-atelier: 1175 euro
 • Werkingskosten bibliotheek & studies Narcisse:  927 euro
 • Werkingskosten familieplanning: 3700 euro
 • Aankopen in België en transport naar Congo – ter ondersteuning van alle projecten: 785 euro
 • ìnvestering 1e vedieping / nieuw lokaal naai-atelier: 11197 euro
 • Investering 1e verdieping / klaslokaal 2ekansonderwijs en begeleid wonen: 25320 euro
 • Bankkosten – spijtig genoeg kunnen we deze niet vermijden: 1280 euro
 • Overhead: 414 euro (publiciteitskosten, verzekering vrijwilligers, dankfeestje vrijwilligers)

We hadden een pak meer inkomsten, voor een totaal van 69829 euro en legden een spaarpot aan om volgend jaar de verder afwerking van de 1e verdieping te financieren:

 • Netto inkomsten uit eigen activiteiten (brunch, quiz, markten,..): 10044 euro
 • Giften – adoptie ouders (permanente opdrachten): 7135 euro
 • Giften – eenmalig: 7460 euro
 • Giften scholen: 2659 euro
 • Giften bedrijven en verenigingen (incl Warmste Week): 14250 euro
 • Subsidies voor de bouw 1e verdieping: 28281 euro

 

We publiceren binnenkort ook onze begroting voor werkingsjaar 17-18.

 

 

Deel deze post:

Welkom!

Leuk dat je geïnteresseerd bent in ons project.

Wil je niets missen van de laatste nieuwtjes uit Matadi en België?
Volg ons dan zeker op Facebook!