Quiz nieuws!!!

Houd uw agenda vrij voor onze super fantastische jaarlijkse quiz! Deze gaat door op 30/8/2014 om 20.00 (deuren 19.30)  in zaal de Keyt, Kerkendijk4, 3272 Messelbroek. Zoals steeds gaat de opbrengst integraal naar onze projecten in Congo.

De quiz staat open voor zowel gelegenheidskwissers als geroutineerde kwissers. Per ploeg betaal u 20€ inschrijvingsgeld en kunnen maximaal 5 deelnemers meespelen. Inschrijvingen bij Cindy Cartoos (Tel. 0496/50 30 92 of cindy.cartoos@telenet.be).

Deel deze post: