Wat vooraf ging

Tijdens de Congolese burgeroorlog kon Hyppo zijn moederland gedurende een tiental jaar niet bezoeken. In 2006 ging hij voor het eerst terug. Hij was helemaal gechoqueerd door de ellende die de oorlogsjaren hadden veroorzaakt in zijn land.

Lieve en Hyppo besloten daarop om in juli 2007 samen naar zijn geboortestreek Bas-Congo te reizen, maar ze wilden wel meer doen dan enkel op bezoek gaan. Hoe zouden ze kunnen ingaan op de vele vragen om hulp, zonder zomaar geld te geven? Een jaar lang bereidden ze dit bezoek grondig voor. Ze verzamelden allerlei spullen: een groot aantal naai- en typmachines, sportkledij,… en stuurden die in een oude minibus naar Congo. Een deel werd gebruikt om de familie van Hyppo te helpen, en een deel werd uitgedeeld aan andere mensen. Met een naaimachine kan iemand een eigen zaakje oprichten en zo heeft men bron van inkomsten. De typmachines en sportkledij werden aan een school gegeven. Enzoverder.

P1030655

Ze praatten in Congo met veel mensen over de toestand en welke hulp nodig was. De noden zijn hoog: op dat moment beperkte de officiële ontwikkelings-samenwerking zich hoofdzakelijk tot Kinshasa, en was er nauwelijks enige vorm van structurele hulp in Bas-Congo en Matadi.

Hyppo wou Lieve ook laten zien waar hij had gewoond en waar hij naar school was geweest. Ze praatten met de directie van Hyppo’s vroegere school, Itecom, over de toestand en de noden van de school: een schrijnend tekort aan klaslokalen, banken en schoolgerief, lekkende daken, arme gezinnen die het schoolgeld niet konden betalen, …

Terug in België, besloten ze dat ze op meer structurele wijze wilden helpen. Dit mocht geen eenmalige actie blijven. Ludo Dauwen was op dat moment bezig om de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) Scherpenheuvel op te richten. Hij gaf Lieve en Hyppo het nodige duwtje in de rug om de stap naar een officiële vzw te zetten.

De vzw Mama Lufuma werd in oktober 2007 opgericht. Lufuma is de naam van de overleden moeder van Hyppo.

Sinds dan wordt de vzw Mama Lufuma stapje voor stapje verder uitgebouwd, en kan de vzw ondertussen op een hele ploeg vrijwilligers rekenen, met een werking in regio Scherpenheuvel, Matadi en Antwerpen.  Meer over onze onze projecten in Congo en onze activiteiten in België leest u elders op deze website.

Deel deze post:

Leave a Reply