Onze werking

Mama Lufuma is een enthousiaste ploeg, die graag de handen uit de mouwen steekt voor het goede doel. Onze eigen werking houden we graag zo  eenvoudig mogelijk.

Minimaal om de 2 maanden vergadert de Mama Lufuma ploeg in België. Iedereen kan voorstellen doen voor activiteiten, fondsenwerving, informatiedagen en projecten in Congo. Er worden practische afspraken gemaakt voor de komende activiteiten. Heeft u suggesties? Wil u helpen? Graag, contacteer ons even!

Er zijn jaarlijks een aantal vaste fundraising activiteiten, zoals een quiz en een brunch. Daarnaast kan de vzw op de enthousiaste steun van bevriende scholen en organisaties rekenen, zoals bijvoorbeeld scholen die een sponsorloop organiseren ten voordele van Mama Lufuma.  We gaan de vzw en Bas-Congo ook regelmatig voorstellen aan deze organisaties of op events, zoals de Mondiale dagen in scholen in Aarschot.

In plaats van op vakantie te gaan, trachten Hyppo en Lieve minimaal één maal per jaar Congo te bezoeken. Af en toe gaan er een sympathisant of lid van de vzw mee. Iedereen betaalt zijn reiskosten en alle onkosten ter plaatse zelf, deze reizen worden NIET met geld van de vzw betaald.

Tijdens die bezoeken volgt men de lopende projecten op, bezoekt men een aantal mensen, scholen & ziekenhuizen om ideeën voor nieuwe projecten te verzamelen. De directie en werknemers van deze instellingen weten zelf heel goed wat hun grootste noden zijn, dus we proberen vooral goed te luisteren.

De grootste investeringen, zoals bijvoorbeeld voor de bouw van klaslokalen, computerlokaal, opvanghuis,… worden ook op dat moment gedaan. Dat betekent dat we hard moeten werken tijdens onze reizen naar Congo: aannemers en leveranciers zoeken, plannen maken, aankopen doen en betalen, werken starten en opvolgen,…  Op die manier zijn we zeker dat het geld goed besteed wordt en niet verkeerd terecht komt. We werken steeds zo veel mogelijk met lokale mensen, zo krijgen deze een extra inkomen, ze kennen de lokale materialen en technieken die stand houden in het Congolese klimaat, en bovendien is transport in Congo erg moeilijk.

Ondertussen kunnen wij ook in Congo rekenen de op de steun van een aantal fantastische vrijwilligers, die in de loop van het jaar de projecten opvolgen, en meer en meer met voorstellen komen. Zij nemen nu stilaan ook het bestuur van het opvanghuis op zich. Ook deze ploeg vergadert regelmatig en telefoneert regelmatig met Hyppo om af te stemmen.

Wij willen zo transparant mogelijk zijn over onze werking naar iedereen die ons steunt. Heeft u toch nog vragen, contacteer ons dan aub!

Deel deze post: