School “ITECOM” (2008 -2011)

VZW Mama Lufuma steunt het Institut Technique Commerciale de Soyo (ITECOM) in Matadi. De school bestaat al meer dan 40 jaar, heeft een goede reputatie en een degelijke structuur. Hyppo is er vroeger naar school geweest.

De school heeft lager en secundair onderwijs . Het secundair biedt de richtingen Handel en Administratie, Electronica, Electriciteit aan en dank zij Mama Lufuma nu ook de richting Informatica. De school wil bewust het schoolgeld laag houden en toch hoogstaand onderwijs bieden en zo ook aan kinderen uit armere families alle kansen bieden op een betere toekomst. De school is dan ook erg “succesvol”, het leerlingenaantal stijgt jaarlijks.

Toen wij de school voor het eerst bezochten in 2007, kort na de burgeroorlog, was de infrastructuur van de school er erg aan toe. Mama Lufuma heeft de school geholpen om zich zelf te structureren en zelfvoorzienend te worden.

In 2008 investeerden we in 250 schoolbanken en dus maar liefst 500 zitplaatsen! De kinderen zaten immers met 3 of 4 in een bank of gewoon op de grond. De schoolbanken worden in een atelier gemaakt vlakbij de school. Dit is absoluut noodzakelijk want transport vormt in Congo een heel groot probleem.Ook geven we zo werk aan een lokale vakman. In 2011 bestelden we nog eens 100 extra schoolbanken.

2009 klas met nieuwe schoolbanken

 

In februari 2009 bezochten we Congo. Dankzij jullie steun konden we tot dan ongeveer 13 000 € inzamelen voor de school. In overleg met de directie van de school investeerden we dit in de bouw van een schoolgebouw met 2 klaslokalen. Broodnodig, vele kinderen kregen buiten les, bij temperaturen van rond de 40°C! Op iets meer dan een week tijd stond het schoolgebouw er, en dat in deze hitte! Krijg dat maar eens in België gedaan…

Daarnaast leverden we nog allerlei sport- en schoolgerief,  lieten we lekkende daken herstellen, vervingen we alle schoolborden,…

In 2010 en 2011 bouwden we een Informatica-lokaal. Dit project was direct een stuk ingewikkelder. De eisen voor een computerlokaal liggen een stuk hoger dan voor gewone klaslokalen. Zo heeft dit lokaal bijvoorbeeld een goed plafond nodig om de ruimte stofvrij te houden (en niet enkel een golfplaten dak), een betonnen vloer, beveiliging tegen diefstal met tralies en sloten,  er moet elektriciteit aangelegd worden en het lokaal moet voorzien worden van airconditioning: een lokaal met 20 computers en een buitentemperatuur van 40 graden moet wel degelijk goed afgekoeld worden!

KBC schonk ons maar liefst 20 computers voor dit informaticalokaal. De firma Flection, een bedrijf gespecialiseerd in hergebruik van informatietechnologie, maakte deze computers gebruiksklaar en installeerde een officiële Franstalige versie van Windows op de PC’s.

De bouw van dit lokaal duurde wat langer dan gepland. We zijn gestart tijdens onze reis naar Congo in maart 2010.  Jean-Claude Ngoma, onze Mama Lufuma vrijwilliger in Matadi, volgde de werken verder op, en in april 2011 kon Hyppo een volledig gebruiksklaar informatica-lokaal bezoeken.

2014 april informaticalokaal

 

Ondertussen  heeft het Itecom zelf geïnvesteerd in aantal opleidingscursussen informatica voor leerkrachten en zijn zij gestart met een nieuwe afdeling Informatica, dit alles dankzij “ons” informaticalokaal.

Onze hulp heeft een nieuwe impuls gegeven aan de school, de school heeft nu een nieuwe dynamiek gevonden en leerlingenaantallen groeien jaarlijks aan.

Grote ontwikkelingsorganisaties zoals Unicef  hebben ondertussen de weg naar Matadi gevonden, en subsidiëren nu de school.  Mama Lufuma blijft de school opvolgen en helpt indien nodig: zo investeerde Unicef bijvoorbeeld in nog extra klaslokalen, maar leverden wij de schoolbanken voor deze lokalen.

We zijn erg trots dat we deze school hebben kunnen helpen, en vooral dat zij nu zelfredzaam is!

Deel deze post:

Leave a Reply