Inzo ya bana beto – opvanghuis (2015 – …)

img_5594

Ons hoofdproject is een opvanghuis voor jonge alleenstaande mama’s en hun kinderen: het INZO YA BANA BETO. Letterlijk vertaald uit het Kikongo wil dit zeggen: “een huis voor onze kinderen”.

Alleenstaande jonge (tiener)mama’s en hun kinderen zijn een erg kwetsbare groep, ook bij ons, maar zeker in een land als Congo. Dikwijls is zo’n mama niet meer welkom bij haar ouders. In Congo bestaat er geen enkele vorm van opvang en begeleiding voor deze jonge vrouwen. Zonder een opleiding en zonder werk is het risico groot dat de mama haar kindje in wanhoop zal achterlaten of weggeven.

De sociale dienst van de stad Matadi vroeg daarom aan vzw Mama Lufuma om een opvanghuis te bouwen en uit te baten. Het huis biedt een tijdelijke opvang aan mama en kind aan. Zo krijgen de mama’s de kans om zelf hun kindje groot te brengen èn ondertussen hun studies af te maken of een vakopleiding te volgen.

Mama Lufuma biedt een veilige en warme ‘thuis’, gezonde voeding, medische zorgen, een opleiding en begeleiding. Naast hun opleiding leren de jonge mama’s hun baby verzorgen, koken, een huishouden runnen, een moestuin houden en kippen kweken en leren ze wat hun rechten zijn als vrouw. Er moet hard gewerkt worden, maar de meisjes krijgen structuur, respect en vertrouwen terug. We begeleiden de mama tot ze op eigen benen kan staan en zelf voor haar kindje kan zorgen. Wat een plezier om een verkrampt meisje te zien openbloeien tot een zelfbewuste, sterke, vrolijke vrouw!

De werking van dit opvanghuis startte eind 2015. Voorlopig heeft het huis enkel een gelijkvloerse verdieping. In september 2016 wonen er 6 jonge vrouwen en hun 8 kindjes onder hoede van een oudere opvangmama. Drie jonge mama’s gaan naar school, drie anderen volgen een opleiding tot naaister in ons naaiatelier.

Waarom we niet gewoon weesjes of straatkinderen opvangen? In een stabiele stad als Matadi hebben al te veel “weesjes” eigenlijk wel een familie, zeker binnen de Congolese maatschappij waar de uitgebreide familie (nonkels en tantes) de kinderen kan opvangen. Sommige straatarme families hebben het wel bijzonder moeilijk om voor hun kindjes te zorgen en denken dat hun kind beter af is in een instelling. Daar krijgt het immers goede medische zorgen, voldoende eten en een goede opleiding. Maar een kind dat niet in een warm veilig nest opgroeit, mist letterlijk “grond” en groeit zelden op tot een sterke volwassene. Door in deze alleenstaande mama’s te investeren, geven we ook hun kindjes de beste kans op een mooie toekomst. (Meer info over kinderopvang op Better Care Network).

We openden ook een kleine bibliotheek voor de buurtkinderen en investeerden in de lokale waterbron. Zo helpen we de hele buurt en zorgen we dat ons huis goed geïntegreerd is in de buurt.

Wil u helpen zodat we meer mama’s en kindjes kunnen opvangen? Voor 30 euro per maand (netto minder dan 17 euro dankzij de fiscale aftrekbaarheid) kan je de trotse financiële adoptiemama of -papa van een kindje of tienermama worden!

Deel deze post: